VPCO

Video pult centralizovanej ochrany

 • Kombinácia stráženia objektu pomocou kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému
 • Preverenie situácie v chránenom objekte zásahovou jednotkou
 • Minimalizácia nákladov na ochranu objektu
 • Kamera + Alarm = spolu dokážu viac
 • Vzdialená obhliadka chráneného objektu prostredníctvom kamier
 • Vzdialená recepcia

GDPR

General Data Protection Regulation

Ochrana osobných údajov

 

 • Súčasťou našej dodávky je vypracovanie dokumentácie ku Kamerovému systému, ktorou preukážete súlad s Nariadením GDPR.
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov platný od 25.5.2018
 • Súkromná bezpečnostná služby ako garant kvality
 • V súlade s nariadením sa môžeme priestor legálne monitorovať kamerovým systémom, ak:
  1. je kamerový systém nainštalovaný odborne spôsobilou firmou s licenciou technickej služby,
  2. monitorovaný priestor je zreteľne označený, že je monitorovaný,
  3. v monitorovanom priestore sa nachádza informácia, kto je prevádzkovateľom kamerového systému,
  4. záznamy z kamier sú automatizovane vymazané v určitej periodicite.

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetický priestor sa stal novým prostredím, v ktorom sa stretávajú IT systémy s útočníkmi bez hraníc či pravidiel. Škody na technológiách alebo zneužitie údajov môžu mať pre spoločnosti nezvratné následky. Nielen priamy výpadok systému, ale aj poškodená reputácia a dôvera sa ťažko obnovuje. Ako je práve vaša spoločnosť chránená pred týmto novým druhom bezpečnostných hrozieb?

Kontakt

JÁGER - ochrana osôb a majetku

Podtatranského 10

Liptovský Mikuláš

03101

Slovensko

 

IČO: 316 229 33

IČ DPH: SK 2020 429 433

 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo 2447/L, oddiel Sro.

 

+421 44 55 257 80

+421 905 326 469, +421 902 412 061

jager@sbsjager.sk

http://www.sbsjager.sk

Ochrana osobných údajov mail: gdpr.zodpovedna.osoba@sbsjager.sk